“A kultúra nem csupán a játék része, hanem maga a játék”. – Lou Gerstner, az IBM volt CEO-ja

Egy cég kultúráját maguk a cég vezetői alakítják. A vezetők egyéni hozzáállása, attitűdje, értékrendszere, vezetési stílusa, kommunikációja és viselkedése határozza meg, hogyan reagál a szervezet a külső változásokra, illetve hogyan valósítja meg a belső integrációit.

Mint ahogy a mondás is tartja: „Fejétől bűzlik a hal” – ami egy tudatos megközelítéssel a szervezeten belüli, vezetői versengés nélküli felelős magatartásra figyelmeztet. A célok és a hierarchia folyamatos változása, az elköteleződés és a teljesítménykülönbségek demotivációs folyamatokat indítanak el, ha a bizalom, együttműködés és elköteleződés hármas egysége nem jellemzi, nem alapozza meg a vállalati kultúrát.

Mi a vezetők egyéni és csoportos fejlesztésével foglalkozunk. Folyamataink az egyén és a szervezet közös fejlődése révén, középpontba helyezve a szemléletmód és magatartásbeli változásokat, hosszú távú és maradandó folyamatokat indítanak el. Ezek a változások közvetlenül hatnak a szervezeti klímára és környezetre, a szervezeti alapértékekre és szabályokra. Ezáltal válhat az Ön szervezete is egészségesebbé, életképesebbé, valamint innovatívvá és piacvezéreltté is egyben.

Amit közösen áttekintünk egy fejlesztési folyamat során az az önismeret és önbizalom; a célkijelölés, célban tartás és motiváció; az érdekérvényesítés, asszertivitás és kommunikáció; a felelősségvállalás és önállóság; az együttműködés és bizalom; valamint a csapatmunka és a vezetői hatékonyság.

 

A CÉGKULTÚRA fejlesztését támogató Integrált Tréning eszközeink és Coaching folyamataink

TRÉNING

  • Mit jelent a cégkultúra, mik a legfontosabb elemei?
  • A jövő szervezete: felépítés, működés és a kultúra változása.
  • Vezetői stílusok, vezetői kompetenciák, vezetői működés.
  • Generációk közötti kulturális különbségek.
  • Kapcsolatok és interakciók.

COACHING

Helyzetfelmérés. Személyes interjú és kérdőívek. Visszajelzés.

Ügyfél támogatása a tudatossága növelésében, a tudatos jelenlétben. Abban, hogy képes legyen jobban rálátni saját magára, és megérteni érzelmeit és cselekedeteit. Hogy megértse saját vezetői stílusát, működését és kompetenciáit, és képes legyen elindítani a szükséges változásokat.

Viselkedés és szemléletmód változás orientált coaching: egyetlen viselkedési forma, attitűd kiválasztása, és az abban történő változás elindítása.

 

Novák és Delzsényi – Integrált tréning és coaching