„Minden ember egy magában álló sziget, a szó valódi értelmében, és csak akkor emelhet hidakat más szigetek felé, ha akar és tud is mindenekelőtt önmaga lenni.” – Carl C. Rogers

Önismeretünk, hitünk, rugalmasságunk és a velünk együtt dolgozók, segítők tisztelete a záloga sikereinknek. Az együttműködésre való igényt és képességet – csoporton belül, csoportok és egyének között – az emberiség egyetlen és legnagyobb versenyelőnye.

Régebben nem egy idegen helyre jártunk dolgozni. Mint családtagok, ismerősök „működtünk együtt” a munkában. Mára ez megváltozott. Mai világunkban még nagyobb szükségünk van a bizalomra. Arra, hogy megtanuljunk másokkal – idegen emberekkel, a legkülönbözőbb korosztályokkal – együtt, egy csapatban, legtöbbször alá-fölérendelt viszonyban dolgozni. És mindezt egy állandóan változó környezetben és felállásban. A globalizáció pedig még tovább nyitotta a teret. Aminek eredményeként különböző kultúrák, ismeretlen és sokszor idegen hozzáállások, megközelítések és értékelések találkoznak. Ezeket értelmeznünk, értenünk szükséges ahhoz, hogy el tudjuk fogadni, be tudjunk illeszkedni, és hatékonyan tudjunk működni.

Az együttműködés igen magas fokú bizalmat és rugalmasságot igényel mindenkitől. Ez az egyik legkomolyabb megmérettetője annak, hogyan boldogulunk a munkánkban és az életünkben.

Mi az együttműködés alapjaival foglalkozva adunk támogatást, ami biztosítja, hogy az általunk kínált megoldások valódi változást indítanak el a résztvevőkben és ennek hatásaként az egész szervezetben.

Tipikus vezetői viselkedési formák, amik az együttműködés és bizalom hiányára utalnak:

 • állandó nyerni akarás
 • annak kényszere, hogy mindig hozzáadjunk valamit a dolgokhoz
 • annak állandó igazolása, hogy milyen okosak vagyunk, sőt okosabbak másoknál
 • túl sok ítélkezés
 • destruktív kommentek
 • negatív hozzáállás: „Hadd magyarázzam el, hogy ez így miért nem fog működni.”
 • nem meghallgatni, nem meghallani a másikat, nem figyelni a másikra
 • állandóan másokat hibáztatni, okolni (bűnbak keresése)
 • képtelenség a megbánásra, illetve annak kifejezésére
 • a hála kifejezésének hiánya, elmaradása
 • információk visszatartása
 • a saját hozzájárulás túlbecsülése

 

Az EGYÜTTMŰKÖDÉST, BIZALMAT és CSAPATMUNKÁT támogató Integrált Tréning eszközeink és Coaching folyamataink

TRÉNING

 • Az együttműködés és a bizalom kapcsolata, hatása a cégkultúrára.
 • Nemzeti vállalti kulturális különbségek.
 • Vertikális és horizontális, belső és külső szakmai kapcsolatok.
 • Nyílt kommunikáció, információáramlás, információs csatornák (informális, formális), pletykák.
 • Cégen belüli hivatalos szolgálati utak és azok működése.
 • A csapatépítés célja és eszközei.

COACHING

Helyzetfelmérés. Személyes interjú és kérdőívek. Visszajelzés.

Ügyfél támogatása a tudatossága növelésében, a tudatos jelenlétben. Abban, hogy képes legyen jobban rálátni saját magára, és megérteni érzelmeit és cselekedeteit. Hogy képes legyen a nyílt kommunikációra és információáramlásra, és így mind jobban értse, érezze és elfogadja a kulturális különbségeket. Hogy képes legyen bizalmon alapuló szakmai kapcsolatok kiépítésére, a szoros együttműködésre és csapatmunkára.

Viselkedés és szemléletmód változás orientált coaching: egyetlen viselkedési forma, attitűd kiválasztása, és az abban történő változás elindítása.

 • Önismeret és önbizalom.
 • Nyitottság és kíváncsiság.
 • Saját magam és mások igényeinek fel- és elismerése.
 • Empátia.
 • Rugalmasság.

 

Novák és Delzsényi – Integrált tréning és coaching