A célok állandó alulteljesítése, a gyenge eredmények, vagy netán azok teljes elmaradása. Az állandó orientációváltás, vagy a célok elvesztése. Az együttműködés hiánya, alá-fölérendeltségi viszonyok kialakulása és megmerevedése. A hatékonyság csökkenése, az önállóság elvesztése. Frusztráltság, harag, tehetetlenség, ellenállás.

Vezetőként mennyire ismerős ez a felsorolás? Mennyire gátolják ezek a jelenségek az Ön eredményes működését? Azt, hogy személyesen és szakmailag is sikereket érjen el, és sikereinek valódi irányítójává váljon? Vajon mi az, amin változtatnia kellene?

A megoldást az érdekérvényesítő képesség alapelemeinek vizsgálata és fejlesztése hozhatja el, mint:

 • az önismeret, önelfogadás és önbizalom növelése,
 • a tiszta célok meghatározása (tudjuk, hogy mit akarunk és miért), és azok célban tartása (nem visszük el a fókuszt az eredeti célról az akadály leküzdésére),
 • mások elismerése, mások céljainak megértése és elfogadása, empátia,
 • aktív hallgatás, asszertív kommunikáció.

A felsorolt alapelemek hiánya könnyen elbizonytalanít, és – rossz mintákat követve – kommunikációnk agresszívvé, vagy épp ellenkezőleg passzívvá válhat. Ez legtöbbször egyértelmű jele a belső bizonytalanságnak, erőtlenségnek. Az asszertivitással pozitív és magabiztos fellépést, tiszta és célorientált gondolkodást, empátiát, megértést, jó ítélőképességet és együttműködésre való képességet hozunk emberi kapcsolatainkba.

A jó érdekérvényesítés alapját képező elemek mindegyike tanulható és fejleszthető, ami segít egyénenként és szervezeti szinten abban, hogy együtt gyakorlati megoldásokat találjunk.

Mi az érdekérvényesítés alapjaival foglalkozva adunk támogatást, ami biztosítja, hogy az általunk kínált megoldások valódi változást indítanak el a résztvevőkben és ennek hatásaként az egész szervezetben.

Tipikus vezetői viselkedési formák, amik az érdekérvényesítő képesség hiányára utalnak:

 • állandó nyerni akarás
 • destruktív kommentek
 • negatív hozzáállás: „Hadd magyarázzam el, hogy ez így miért nem fog működni.”
 • érzelmek által befolyásoltan beszélni, cselekedni – amikor mérgesek, kontrollálatlanok vagyunk
 • nem meghallgatni, nem meghallani a másikat, nem figyelni a másikra
 • állandóan másokat hibáztatni, okolni (bűnbak keresése)

Az ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉST, ASSZERTIVITÁST és KOMMUNIKÁCIÓT fejlesztő Integrált Tréning eszközeink és Coaching folyamataink

TRÉNING

 • Az érdekérvényesítés eszközei és technikái.
 • Tárgyalástechnika és konfliktuskezelés.
 • Kommunikációs stílusok, formák és technikák.
 • Mit jelent az asszertivitás? Melyek az asszertív viselkedési elemek?
 • Információáramlás, információs csatornák (informális, formális), pletykák.
 • Cégen belüli hivatalos szolgálati utak és azok működése.

COACHING

Helyzetfelmérés. Személyes interjú és kérdőívek. Visszajelzés.

Ügyfél támogatása a tudatossága növelésében, a tudatos jelenlétben. Abban, hogy képes legyen jobban rálátni saját magára, és megérteni érzelmeit és cselekedeteit. Hogy képes legyen az érdekérvényesítésre és asszertív viselkedésre, és hatékony kommunikációval még nagyobb és gyorsabb eredményeket érjen el.

Viselkedés és szemléletmód változás orientált coaching: egyetlen viselkedési forma, attitűd kiválasztása, és az abban történő változás elindítása.

 • Önismeret és önbizalom.
 • Saját magam és mások igényeinek fel- és elismerése.
 • Figyelem és aktív hallgatás.
 • Én-üzenetek.
 • Empátia és célorientáltság.

 

www.novakesdelzsenyi.hu