„A cselekvés forrása nem a gondolat, hanem a felelősségvállalás.” –  Dietrich Bonhoeffer

Minden, ami velünk történik, a mi felelősségünk. Saját döntéseink, gondolataink és viselkedésünk eredménye. A mi felelősségünk, illetve döntésünk az is, hogy mindazt, ami velünk történik, hogyan értelmezzük. Vállaljunk felelősséget tetteinkért és gondolatainkért! Vállaljunk felelősséget a munkánkért! Vállaljunk felelősséget a munkatársainkért!

Valójában minden a döntéssel kezdődik, bár sokszor fel sem ismerjük. Ahol már inkább cselekszünk tudatosan, azok a nagyobb horderejű választásaink, pl. a munkahelyi feladatainkkal kapcsolatban. Vezethetünk ösztönösen vagy tudatosan. Viszonyulhatunk munkatársainkhoz saját személyiségünk vagy az ő szakmai felkészültségük és motivációjuk alapján. Vajon felismerjük, mit választunk a mindennapi gyakorlatunkban?

Döntéseink meghozatalában sokat segít, ha képesek vagyunk távolságot tartani, és objektíven ránézni a helyzetre; ha nem engedjük, hogy elsodorjanak az érzelmeink, nem gondoljuk azt, hogy élet-halál kérdéséről van szó, és nem fordítjuk át a döntési helyzetet krízis helyzetté.

Sokan azt hiszik, kiadhatják a döntést a kezükből. Ezzel feladják önállóságukat. Passzivitásba vonulnak, sodortatják magukat. Valójában a passzivitás is egy választás, amikor nincs tudatos felelősség- és kockázatvállalás.

Aminek ura lehetünk, az saját magunk. A gondolkodásunk, a tetteink, a viselkedésünk, a szemléletmódunk. A körülmények folyton változnak, új helyzetekkel találjuk szembe magunkat, amit nem befolyásolhatunk. De azt, hogy arra hogyan reagálunk, igen. És ez a lényeg. Ha nem arra koncentrálunk, ami nem a mi dolgunk, amire nincs ráhatásunk, hanem arra, amit tehetünk. Ez az egyetlen dolog, ami előrevisz. Így tudunk felelősségteljesen és önállóan működni, felismerve a bizonytalanságaink mögött meghúzódó félelmeinket, hogy meghozzuk saját döntéseinket. Egy hibás döntés is jobb, mint a döntésképtelenség.

Mi a felelősségvállalás és önállóság alapjaival foglalkozva adunk támogatást, ami biztosítja, hogy az általunk kínált megoldások valódi változást indítanak el a résztvevőkben és ennek hatásaként az egész szervezetben.

Tipikus vezetői viselkedési formák, amik a felelősségvállalás és önállóság hiányára utalnak:

 • információk visszatartása
 • a saját hozzájárulás túlbecsülése
 • ragaszkodás a múlthoz, a múltban történt sérelmekhez
 • túl erős igény arra, hogy önmagunk legyünk, azok és olyanok, amilyenek vagyunk, hibáinkat és erényeinket is felmagasztalva
 • cél iránti megszállottság
 • kifogások keresése

A FELELŐSSÉGVÁLLALÁST és ÖNÁLLÓSÁGOT támogató Integrált Tréning eszközeink és Coaching folyamataink

TRÉNING

 • Vezetői önismeret és önbizalom.
 • Vezetői döntések: a döntés képessége és a döntés előkészítése.
 • Proaktivitás.
 • Felelősségvállalás, mint a cégkultúra része.
 • A tiszta és egyszerű kommunikáció.

COACHING

Helyzetfelmérés. Személyes interjú és kérdőívek. Visszajelzés.

Ügyfél támogatása a tudatossága növelésében, a tudatos jelenlétben. Abban, hogy képes legyen jobban rálátni saját magára, és megérteni érzelmeit és cselekedeteit. Hogy képes legyen önállóan dolgozni, felelősséget vállalni döntéseiért, a csapatért és ezáltal az eredményeiért. Hogy kifogások keresése helyett képes legyen proaktívan, hatékonyan és bizalommal dolgozni munkatársaival.

Viselkedés és szemléletmód változás orientált coaching: egyetlen viselkedési forma, attitűd kiválasztása, és az abban történő változás elindítása.

 • Önismeret és önbizalom.
 • Tudatosság.
 • Felelősségvállalás és önállóság személyes jelentése.
 • Félelmek.
 • Elengedés és nyugalom.

 

www.novakesdelzsenyi.hu