„Amíg nem ismerjük, nem vesszük komolyan, nem tiszteljük magunkat, nem békülünk meg önmagunkkal és nem éljük saját életünket, addig csupán, mint a marionett, külső hatásoknak és törvényeknek engedelmeskedve, idegen életet élünk.” – Hermann Hesse

A bennünk lévő stressz alapvető oka, hogy nem lehetünk önmagunk, nem azt tesszük, amire hivatottak vagyunk, amit el tudunk látni, és nem tudjuk megteremteni a vágyott életünket. Alapvetően minden stressz oka valamifajta félelem, ami a múltbeli tapasztalások érzelmi lenyomata.

Sokan élik az életüket önámításban, félelemben. Csak a felszínen lavírozva. Bízva abban, és állandóan azon aggódva, hogy a rendszerük nem omlik össze, nem törik darabjaira. Pedig ami felszínes az elmúlik. Nem képes megmaradni, hiszen nincs gyökere, nem áll biztos lábakon, nem képes dinamikusan megújulva változni. A félelem görcsössé tesz minket, állandó feszültséget és ellenállást tart fenn bennünk, ami elbizonytalanít, bezárttá és kishitűvé tesz, és így biztos gátja a fejlődésnek.

Félünk. Mert nem ismerjük magunkat, nem merünk saját magunk mélyére menni, és feltenni az igazán fontos kérdéseket, esélyt adva arra, hogy megtaláljuk a saját válaszainkat, és így a biztonságunkat és nyugalmunkat.

Minden személyes fejlődés alapja az önismeret és az önelfogadás. Folyamatainknak ez képezi az alapját, és ez biztosítja azt, hogy az általunk kínált megoldások valódi változást indítsanak el a résztvevőkben és ennek hatásaként az egész szervezetben.

Tipikus vezetői viselkedési formák, amik az önismeret és önbizalom hiányára utalnak:
• túl sok ítélkezés
• destruktív kommentek
• annak állandó igazolása, hogy okosabbak vagyunk másoknál
• negatív hozzáállás: „Hadd magyarázzam el, hogy ez így miért nem fog működni.”
• érzelmek által befolyásoltan beszélni, cselekedni
• kifogások keresése

ÖNISMERETET ÉS ÖNBIZALMAT támogató Integrált Tréning eszközeink és Coaching folyamataink

TRÉNING
• Mindennapjaink tudatossága. Mi a tudatosság, mi a tudatos jelenlét?
• Személyiségünk összetettsége, polaritások.
• Milyen a hiteles személyiség? Hogyan válhatunk hitelessé?
• Belső monológjaink. Benyelt és beégett nevelői parancsok.
• A tiszta kommunikáció.
• Beszédünk hatása és ereje.

COACHING
Helyzetfelmérés. Személyes interjú és kérdőívek. Visszajelzés.
Ügyfél támogatása a tudatossága növelésében, a tudatos jelenlétben. Abban, hogy képes legyen jobban rálátni saját magára, és megérteni érzelmeit és cselekedeteit, és mind jobban el tudja magát fogadni. Ezáltal önbecsülése erősödjön, nyitottabbá és hitelesebbé váljon.
Viselkedés és szemléletmód változás orientált coaching: egyetlen viselkedési forma, attitűd kiválasztása, és az abban történő változás elindítása.
• Tudatosság.
• Elengedés.
• Nyugalom.
• Jövőorientáció.
• Hitelesség.

 

 

www.novakesdelzsenyi.hu